Wykonanie prac taksacyjnych - informacja

W związku z realizacją przez starostę olsztyńskiego zadania współfinansowanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Dobre Miasto, gminy Jeziorany, gminy Jonkowo i gminy Świątki” informuję, że od dnia 10.04.2016 roku do 30.10.2016 roku na terenie gminy Dobre Miasto, gminy Jeziorany, gminy Jonkowo i gminy Świątki będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R z Krakowa.

wersja w PDF