Wyjazdowa Komisja Kultury

13.01.2015
Wizyta w dawnej szkole w Brąswałdzie, sprawa remontu budynku, wybór wiceprzewodniczącego, udział w spotkaniu promocyjnym wznowionego wydania Baśni i legend warmińskich, wysłuchanie odczytu na temat ich autorki, a także zwiedzanie Izby Pamięci Marii Zientary Malewskiej... To program wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Powiatu w Olsztynie, które odbyło się 12 stycznia. Wzięli w nim udział: Henryk Goździcki - Przewodniczący Komisji, Urszula Dziąba, Bożena Wojarska i Grażyna Grzegorzewska. Towarzyszyli im Alicja Wąsik - Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie, a także Barbara Guga - dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Krystyna Mathoes - dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Budynek dawnej szkoły w Brąswałdzie w 71% należy do Powiatu Olsztyńskiego, a w 29% do Gminy Dywity. Gmina jest obecnie jego zarządcą. W przywrócenie obiektowi użyteczności zaangażowały się także Fundacje "Albatros" i "Prymus". Remont szkoły trwa od 2006 roku. W sumie zainwestowano tu około 900 tys. zł, z czego 700 tys. pochodzi ze środków Powiatu, w tym pozyskane przez niego 300 tys. zł. z projektu.
- W trakcie remontu zostało wymienione poszycie dachowe, elementy konstrukcji, legary między parterem a piętrem, przeprowadzono remont podłogi - wymienia Krystyna Mathoes, dyrektor WIiR. - W ostatnim czasie Powiat zainwestował w budynku w Odnawialne Źródła Energii tworząc kompleks edukacyjno-przyrodniczy, a w jego ramach zakładając ogrzewanie geotermalne i kocioł na biomasę.
W budynku ma funkcjonować Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej oraz Centrum Informacyjno-Kulturalne. Aby rozpocząć użytkowanie należy jednak dokończyc remont. W tej sprawie pod koniec 2014 roku do samorządu Powiatu trafił wniosek Wójta Gminy Dywity, Jacka Szydło, o sfinansowanie przez Powiat wyposażenia sali konferencyjnej i rolety ograniczającej straty ciepła na poddaszu.

Członkowie Komisji  są pozytywnie nastawieni do inwestycji. - To cenna kolebka patriotyzmu lokalnego - mówiła radna Bożena Wojarska. Wtórowała jej Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wąsik - Szerzenie informacji o Marii Zientarze-Malewskiej jest wartościowe. Chodzi o to, żeby mogli tu przyjeżdżać uczniowie z powiatu. - Tym bardziej, że zainwestowano dotąd już tyle środków - dodawał Henryk Goździcki.
Podczas posiedzenia wyjazdowego członkowie Komisji wybrali spośród siebie wiceprzewodniczącego. Została nim Grażyna Grzegorzewska.