Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor

Zbigniew Załuski              pokój RCB           tel. 89 522 24 20

STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Katarzyna Polonis-Gnat                RCB       tel. 89 522 24 13

STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBRONNYCH

Karol Czajkowski                            RCB       tel. 89 522 24 12

STANOWISKO DS. PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH

Anna Radzanowska                       RCB       tel. 89 522 24 28