WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY GIETRZWAŁD

WYBORY W GIETRZWAŁDZIE

Pod koniec 2015 roku Andrzej Samulowski zrezygnował z funkcji radnego. W związku tym 13 stycznia Wojewoda Warmińsko Mazurski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Gietrzwałd w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 9. Data wyborów uzupełniających została wyznaczona na 3 kwietnia 2016 roku. 25 stycznia 2016 roku (godz. 15.30) upłynął termin zgłaszania do Komisarza Wyborczego w Olsztynie komitetów wyborczych, które zgłaszały kandydatów na radnych.

WYBORY W NAGLADACH

Znane są już szczegóły wyborów uzupełniających w Nagladach. W związku z rezygnacją Beaty Rak z pełnienia funkcji radnej Rady Gminy Gietrzwałd, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 8. Datę wyborów wyznaczono na 24 kwietnia 2016 roku. Najpóźniej do 29 lutego powinna być powołana przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie Gminna Komisja Wyborcza w Gietrzwałdzie, a do godz. 24. 15 marca 2016 roku będzie można zgłaszać do GKW w Gietrzwałdzie listy kandydatów lub kandydatek na radnego lub radną. A tak przedstawia się kalendarz wyborczy w obwodzie nr 8.
14 lutego 2016 roku (godz. 15.30) upłynął termin zgłaszania do Komisarza Wyborczego w Olsztynie komitetów wyborczych, które zgłaszały kandydatów na radnych.

Kalendarz wyborczy - Gietrzwałd

Kalendarz wyborczy - Naglady