Współpraca szkół z pracodawcami

17.06.2021
Jak ważny jest wybór szkoły w perspektywie zatrudnienia, o tym dobrze wiedzą młodzi ludzie, którzy kończąc szkołę podstawową, muszę podjąć decyzję, w której placówce będą kontynuować swoją naukę. Jaki zawód wybrać, by móc później znaleźć pracę.
 
Nic dziwnego, że wicestarosta Joanna Michalska uczestniczy dziś w konferencji "Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego". Wśród uczestników nie zabrakło Krzysztofa Marka Nowackiego, warmińsko–mazurskiego kuratora oświaty, a także dyrektorów szkół, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie, doradców zawodowych, a także przedstawicieli naszego powiatowego biznesu — m.in. z firm EGGER (Biskupiec) czy Tymbark (Olsztynek).
- Współpraca szkół z pracodawcami przynosi korzyści zarówno placówkom oświatowym, jak i pracodawcom — zaznacza Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński. - Niewątpliwie najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne, a także ma możliwość poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. Taka synergia, szkolenie poprzez praktykę w firmach młodych fachowców, ułatwi absolwentom zdobycie pracy po ukończeniu szkoły, a pracodawcy stwarza możliwość zatrudnienia pracownika dobrze przygotowanego do swojego zawodu. Dlatego ważne jest, by tę współpracę wspierać i rozwijać.