Wenta Dobroczynna na rzecz ratowania kaplicy

Społeczny Komitet Przywrócenia Funkcjonowania Kaplicy w Bukwałdzie zaprasza w piątek 8 kwietnia 2016 roku na Wentę Dobroczynną na rzecz ratowania kaplicy w Bukwałdzie. Zbiórkę pieniędzy poprowadzi dziennikarka Dorota Warakomska w GOK w Dywitach o godz. 18:00.

Prosimy o przekazywanie darów na wentę i licytację, a w szczególności obrazów, rzeźb, biżuterii, rękodzieła, przedmiotów szklanych, porcelany, ceramiki, gadżetów lub innych przedmiotów mających wartość historyczną, artystyczną i sentymentalną. Dodatkowo poszukiwane są także zabytkowe zdjęcia kaplicy, Bukwałdu i okolic (do zwrotu po wencie). Darczyńcy i ludzie dobrej woli proszeni są o kontakt z organizatorami pod numerem telefonu: 606 754 962, 89 514 07 62 lub 502 395 388.

Dywity - wenta dobroczynna