Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

25 lutego 2022 r. Rada Powiatu w Olsztynie wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.

Celem stowarzyszenia jest m.in. wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu, budowa wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie, podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów, integrowanie środowiska podmiotów działających w zakresie turystyki, kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, rozwój oferty turystycznej regionu, zwiększanie inwestycji w zakresie turstyki, rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.