Warmiński Kiermasz w Gminie Purda

Serdecznie zapraszamy wystawców, twórców, artystów ludowych, rzemieślników, których wyroby mieszczą się w tradycji ludowej naszego regionu do udziału w XII Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu, Zabawy, który odbędzie się 6 lipca 2019 r. w Bałdach (gmina Purda).

Wydarzenie to odbywa się co roku przy Trakcie Biskupim, w miejscu, gdzie zrekonstruowano fragment dawnego traktu łączącego Warszawę z Lidzbarkiem Warmińskim, obok symbolicznych Wrót Warmii. Celem Kiermasu jest promowanie Warmii – jej tradycji, zwyczajów, kuchni i walorów turystycznych. Obok licznych atrakcji na scenie odbędą się prezentacje regionalnej sztuki ludowej, gwary warmińskiej, tradycyjnego rzemiosła, lokalnej kuchni i atrakcji turystycznych.

Prosimy o zgłoszenia udziału wyłącznie na załączonym formularzu (karta zgłoszeniowa), który należy przesłać e-mailem lub pocztą tradycyjną: lgd@poludniowawarmia.pl (Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd), albo: m.moszczynska@gokpurda.pl (Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 11-030 Purda 12A). Gwarantujemy udział w Kiermasie jedynie tym wystawcom, których zgłoszenie zostało zaakceptowane i potwierdzone pisemnie przez Organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 czerwca 2019 r.

Karta zgłoszeniowa - plik DOC

Karta zgłoszeniowa - plik PDF

Regulamin Kiermasu 2019 - plik PDF