W biskupieckim urzędzie będzie wygodniej

21.08.2014
W połowie sierpnia zakończyły się prace budowlane w budynku przy ul. Armii Krajowej w Biskupcu, gdzie mieści się oddział zamiejscowy Referatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poddany termomodernizacji i renowacji wnętrza. Koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tysięcy złotych, z czego ponad 100 tysięcy stanowią dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i PFRON, reszta to wkład własny.

W Biskupcu mieszczą się trzy oddziały terenowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie: Referatu Komunikacji i Transportu, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Już niebawem wszystkie trzy jednostki będą przyjmować interesantów w jednym miejscu – świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Armii Krajowej 1B. - Robimy, co w naszej mocy, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy w urzędzie. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość podczas trzech lat remontu. Jestem przekonany, że efekty modernizacji szybko odczują zarówno interesanci, jak i pracownicy urzędu – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.

Powiat przeprowadził termomodernizację prawie wszystkich podległych mu i wymagających tego budynków. – Standaryzacja objęła nasze szpitale, szkoły, domy dla dzieci i domy pomocy społecznej – mówi starosta. Przyszedł czas na urząd i jako pierwszy na liście znalazł się budynek oddziałów zamiejscowych w Biskupcu. Został on ocieplony w ramach projektu „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego”.

Dzięki środkom wygenerowanym z kolejnego projektu, „Łamanie barier architektonicznych”,  udało się przystosować urząd do potrzeb osób niepełnosprawnych. - W budynku zamontowano platformę dźwigową umożliwiającą komunikację z poziomem parteru, gdzie wydawane są prawa jazdy i dowody rejestracyjne samochodów oraz dodatkowo zakupiono schodołaz - mówi Krystyna Mathoes, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Zmiany widać też wewnątrz – łazienki zostały specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

To jeszcze nie koniec zmian. Docelowo w części parteru i I piętra budynku znajdą się biura obsługi geodetów z powiatu i osób zainteresowanych ewidencją gruntów na terenie Biskupca, Jezioran i Kolna. Znajdzie się też miejsce na archiwum geodezyjne. Sprawy będą też szybciej załatwiane ze względu na bardziej zaawansowany system dostępu pracowników referatu do  geodezyjnej bazy danych Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Na razie sprawy związane z ewidencją gruntów można załatwić w budynku przy ulicy Niepodległości. Przeprowadzka do wyremontowanej siedziby przy ulicy Armii Krajowej  została zaplanowana na jesień tego roku.

[caption id="attachment_7818" align="alignnone" width="300"]Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna[/caption]

[caption id="attachment_7816" align="alignnone" width="300"] Przestrzenne biura sprzyjają efektywnej pracy.[/caption]

[caption id="attachment_7823" align="alignnone" width="300"]5 Przyjazne wnętrza Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.[/caption]

[caption id="attachment_7832" align="alignnone" width="224"]6 Prace wykończeniowe; po lewej stronie zdjęcia widoczny dźwig dla osób niepełnosprawnych.[/caption]

[caption id="attachment_7817" align="alignnone" width="300"]3 Znajdzie się miejsce na archiwum geodezyjne.[/caption]