W Otrach woda popłynie nową siecią

Na koniec kwietnia bieżącego roku przewidziane jest zakończenie realizowanej przez Gminę Kolno inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”.

Otry to niewielka, bo zamieszkiwana przez 39 osób, osada. Zgodnie z projektem wzdłuż dróg gminnych, przy drodze powiatowej i na terenach prywatnych wsi ma być stworzona sieć wodociągowa z przyłączami, która umożliwi doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociagowej do zabudowy kolonijnej. Ogólna długośćprojektowanej sieci wynosi: L= 2298,5 m.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 413 067,68 zł brutto, jednak przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowe  „JANBAR” z Lidzbarka Warmińskiego, który realizuje projekt za 198 795,92 zł.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  objętego PROW na lata 2007-2013.

Agnieszka Jeziorek