W kont@kcie z rzeczywistością

03.09.2019

Starosta olsztyński Andrzej Abako w imieniu Zarządu Powiatu oraz mł. insp. Robert Zalewski w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie podpisali porozumienie „W kont@kcie z rzeczywistością”.

Projekt dotyka problemu korzystania z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego. Chodzi nie tylko o kierujących samochodami, ale także o rowerzystów oraz pieszych. Skierowany jest do mieszkańców powiatu olsztyńskiego – kierowców, uczniów oraz nauczycieli, jak również do jednostek odpowiadających za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

– Każdego roku około 20 mln zł wydają Polacy na mandaty za korzystanie z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem. Tylko w zeszłym roku policjanci Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zarejestrowali 85 tego typu wykroczeń. Należy pamiętać, że chociaż skupienie uwagi na telefonie trwa krótką chwilę, może być równie groźne, co pod wpływem alkoholu – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

25 września w starostwie powiatowym w Olsztynie odbędzie się konferencja poświęcona zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonów komórkowych. Odbędą się także konkursy w szkołach ponadpodstawowych „Szanse i zagrożenia używania telefonu”, gdzie zadaniem uczestników będzie opracowanie plakatu promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz audycje radiowe z konkursami skierowane do kierujących „Bądź na drodze poza zasięgiem”, do których nagrody ufundował powiat olsztyński.

– Rozpowszechniając program poprzez media lokalne, portale społecznościowe oraz strony internetowe instytucji zaangażowanych w projekt, chcemy przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno w powiecie olsztyńskim jak i samym Olsztynie. A rozpoczęcie realizacji projektu u dzieci już w wieku przedszkolnym, wykształci w młodych ludziach pozytywne zachowania zarówno na drodze, jak i poza nią – dodaje Robert Zalewski, wice komendant KMP w Olsztynie.

Główne 2