W Biskupcu wiedzą najwięcej o bezpieczeństwie

07.03.2023

6 marca w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie odbyły się eliminacje na szczeblu powiatowym do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym.

- Celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz przygotowanie tej młodzieży do zachowań w obliczu zagrożeń, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, czy popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym – mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. – Nie możemy zapominać też o realnym i potencjalnym zagrożeniu związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach, do tego też przygotowujemy tych młodych ludzi.

W eliminacjach wzięły udział dwuosobowe zespoły wyłonione podczas I szkolnego etapu ze szkół z powiatu olsztyńskiego, a uczestniczyli w nim uczniowie z Zespołu Szkół w Biskupcu, Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Biskupcu i z I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku.

Najlepszy wynik uzyskali uczniowie Zespołu Szkół w Biskupcu, którzy jednocześnie zakwalifikowali się do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym. Serdecznie gratulujemy oraz trzymamy kciuki.