VIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat

22.11.2019
Informujemy, że w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Realizacja budżetu Powiatu.
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.
6. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Zatwierdzenie aktualizacji Programu Naprawczego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
8. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
9. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu olsztyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
10. Ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i ich przechowywanie na parkingu, obowiązujących w roku 2020.
11. Rozpatrzenie skargi.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Sesji.