Uwaga! Zmiana terminu Konkursu Krasomówczego!

06.10.2013
Tablety, mp3, czy książki związane z Warmią – na takie nagrody mogą liczyć zwycięzcy eliminacji powiatowych 38. Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego im. Marii Zientary-Malewskiej. Konkurs odbędzie się 15, a nie jak pierwotnie planowano 11 października w olsztyńskim starostwie. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 października!

_

We wtorek 15 października 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone eliminacji powiatowych XXXVIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury w następujących kategoriach:
• szkół podstawowych: klasy I – III oraz klasy IV - VI,
• szkół gimnazjalnych,
• szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu treść wypowiedzi powinna dotyczyć tematyki regionalnej, tj. zabytku, osoby, krajobrazu, może to być również utwór literacki lub cytaty utworów literackich w tekście, przy czym nie zaleca się używania gwary ludowej. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną. Śpiew, gra na instrumentach, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - 10 minut,
• w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych - 5 minut.  

Przy ocenie wykonawców jury będzie brało pod uwagę sugestywność wypowiedzi, dobór tematu, jasność formułowania myśli, płynność i poprawność wyrażania się, poprawność języka i jego barwę, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu. Uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymają wspaniałe nagrody, tj. tablety, mp3 lub inny sprzęt elektroniczny oraz nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Olsztyńskiego. Zwycięzcy eliminacji w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybrani przez Komisję Konkursową będą reprezentowali Powiat Olsztyński na XXXVIII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej, który odbędzie się w dniu 22 października 2013 r. w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Konkurs uświetni występ muzyczny uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach. Popisy recytatorskie oceniać będzie jury w składzie: Barbara Guga – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Elżbieta Dorota Hermanowicz – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie, Edward Cyfus – działacz i znawca regionalnej Warmii, autor licznych publikacji i pogadanek w gwarze warmińskiej, inspektor ds. promocji i kultury Urzędu Gminy Purda.
Zgłoszenia uczestników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8  października 2013 r. Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy dostarczyć do Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn,  pok. 105, fax 89 521 05 38. Dana szkoła może wystawić do konkursu tylko jednego kandydata. Laureat konkursu krajowego nie może startować w konkursie po raz drugi w swojej kategorii wiekowej. Dojazd uczestników wraz z opiekunami na koszt własny (dotyczy wszystkich szczebli Konkursu).Zapraszamy!!!

Karta zgłoszenia - POBIERZ!!! (kliknij)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku - POBIERZ!!! (kliknij)