Uwaga, zamknięte odcinki dróg

14.04.2022
Wykonawca robót budowlanych inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16" informuje, że:

  •  20.04.2022 r. planuje układać nawierzchnię drogi na całej szerokości  pomiędzy miejscowościami Sętal, a Nowe Włóki — ETAP I.


Mapa z zaznaczonym zamknięciem i zaproponowanym objazdem.

zamknięcie nr 1 (002)

  • 21.04.2022 r. planuje układać nawierzchnię drogi na całej szerokości  pomiędzy miejscowościami Sętal, a Nowe Włóki — ETAP II.


Mapa z zaznaczonym zamknięciem i zaproponowanym objazdem.

zamknięcie nr 2 (002)

  • 22.04.2022 r. planuje układać nawierzchnię drogi na całej szerokości  w miejscowości Sętal.


Mapa z zaznaczonym zamknięciem i zaproponowanym objazdem.

zamknięcie nr 3 (002)
info: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie