Uwaga! Roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

22.05.2015
Przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin wnoszenia opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego:

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 37 1240 5598 1111 0010 3671 8918