Utrudnienia w ruchu w Tuławkach

06.07.2021
Wykonawca robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16" informuje, że we wtorek 13 lipca 2021 r. będzie prowadził prace związane z układaniem masy bitumicznej całą szerokością drogi w miejscowości Tuławki wraz ze skrzyżowaniem w kierunku Tęgut. W związku z tym, przejazd przez Tuławki będzie możliwy objazdem zaznaczonym kolorem żółtym na poniższym schemacie.

objazd Tuławki