Urzędnicy szkolili się z pierwszej pomocy

08.03.2019
Już po raz trzeci urzędnicy Starostwa Powiatowego w Olsztynie uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż przeprowadzili mł. ogn. Łukasz Rońda i mł. ogn. Rafał Świderski z JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

– W związku z tym, że szkolenie odbywa się już po raz kolejny, można mówić o przypominaniu i utrwalaniu wiedzy na temat właściwego zachowania, gdy zachodzi potrzeba udzielenia pomocy zarówno w urzędzie, jak i na ulicy. Tej wiedzy i ćwiczeń nigdy nie jest za dużo. Szkolenie odbywa się dzięki dobrej współpracy starostwa z Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Oczywiście chcemy je powtarzać w przyszłości – mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie.

– Zrealizowaliśmy szkolenie z postępowania w przypadku zatrzymania krążenia osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, z użyciem defibrylatora AED. Ćwiczyliśmy udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej, a także podczas napadu drgawek i w razie zadławienia – wymienia mł. ogn. Łukasz Rońda.

Nie zabrakło też rozmów na temat sposobów udzielania pomocy osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym i potrąconej przez pojazd.