Urzeczywistnić marzenia

09.02.2023
Monika Nowakowska

Nie bez przyczyny taki właśnie tytuł nosi wystawa, która od czwartku 9 lutego gości w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Jej twórczyniami są słuchaczki sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku.

W wernisażu wzięły udział autorki prac: Danuta Baran, Lidia Kaczmarska, Krystyna Rosłaniec, Krystyna Klewiado, Elżbieta Redman i Krystyna Perkowska. Nie zabrakło także gości w osobach wiceburmistrza Olsztynka Bogusława Kowalewskiego, radnych powiatowych Iwony Plaskoty i Jerzego Tytza, a także Jadwigi Lipskiej, powiatowej przedstawicielki Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powitali ich starosta i wicestarosta olsztyńscy.

- Jest nam miło, że możemy w naszej małej galerii pokazać Wasze prace, trud i wysiłek w przelewaniu emocji na płótno. Cieszę się, tym bardziej że mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, którzy załatwiają sprawy w naszym urzędzie, również będą mogli oglądać Wasze dzieła i podziwiać kunszt malarski. Uniwersytety Trzeciego Wieku są rewelacyjną inicjatywą, dzięki której ludzie na emeryturze mogą nadal angażować się w życie społeczne. Dla takich osób granica nazwania się seniorem znacznie się przesuwa – ocenił starosta Andrzej Abako.

Do gości zwróciła się też wicestarosta. – Widzę w pań pracach bardzo duży potencjał. To fantastyczne, że się rozwijacie, wchodzicie na wyższy poziom i możecie się realizować oraz urzeczywistniać swoje marzenia. Jesteście osobami, które teraz mają czas i mogą robić to, co chcą – powiedziała Joanna Michalska-Reda.

Zadowolenia nie krył wiceburmistrz Olsztynka. – Jestem tu w imieniu społeczności olsztyneckiej, dumny, że są panie ambasadorkami naszego miasta i gminy w powiecie. Jesteśmy zbudowani działalnością i aktywnością pań – mówił Bogusław Kowalewski.

Sekcja plastyczna powstała sześć lat temu, gdy w Olsztynku tworzył się Uniwersytet III Wieku. Jak panie same podkreślają, była to inicjatywa oddolna. – Poczułyśmy, że chcemy robić coś dla siebie. Od tego czasu spotykamy się raz w tygodniu, jeździmy też na plenery malarskie, współpracujemy ze szkołami i innymi instytucjami. Na szczególne podziękowania zasługuje pani Katarzyna Waluk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, która prowadzi z nami zajęcia jako wolontariuszka – zauważyła Elżbieta Redman, liderka sekcji plastycznej UTW w Olsztynku. – Nauczyła nas inaczej patrzeć na świat, widzieć różnicę w świetle w zależności od bliskości obiektu, a nawet trzymać profesjonalnie pędzel – dodała Krystyna Perkowska.

Wystawę można oglądać do końca lutego.

tekst: Magdalena Bujewicz-Mydlak
zdjęcia: Monika Nowakowska