Urząd otwarty 13 maja

10.05.2017
Przypominamy, że sobota 13 maja 2017 r. dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie jest dniem roboczym. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Olsztyńskiego nr 33 z 21 kwietnia 2017 r., urząd odpracowuje w ten sposób 2 maja, który był wolny od pracy. 

Urząd będzie otwarty w godz. 7:00 - 15:00, zaś Wydział Komunikacji i Transportu w Olsztynie oraz w punktach zamiejscowych w Biskupcu i Dobrym Mieście w godz. 7:30 - 14:30.