Umowy na remonty dróg podpisane

15.05.2020
Dobre wiadomości dla użytkowników powiatowych dróg w gminach Stawiguda, Biskupiec i Kolno. Starosta olsztyński 15 maja podpisał cztery umowy na inwestycje drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 4,9 mln zł, z tego wysokość przyznanej dotacji to ponad 2,4 mln zł. Drugie tyle gwarantują samorządy zaangażowane w realizację inwestycji. Chodzi o Powiat Olsztyński oraz gminy Biskupiec, Stawiguda i Kolno. - To ważny i radosny dzień dla nas jako samorządowców, bo naszym celem jest podnosić jakość życia mieszkańców. To też dobra informacja dla samych użytkowników dróg, bo przecież lepsze drogi to większe bezpieczeństwo i wygoda w podróżowaniu. Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia dofinansowanie na poziomie 50% kosztów inwestycji. Drugą połowę pokrywają więc samorządy. Jestem wdzięczny burmistrzowi Biskupca Kamilowi Kozłowskiemu, wójtowi gminy Stawiguda Michałowi Kontraktowiczowi i wójtowi gminy Kolno Piotrowi Szulcowi, że zdecydowali się uczestniczyć w kosztach razem z Powiatem w formule 50/50. Wspólnie możemy zrobić więcej – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Wśród zadań, na które udało się pozyskać środki są:

1. Remont drogi powiatowej 1507N w Biskupcu od krajowej 57. To w rzeczywistości domknięcie brakującego odcinka (prawie 250 m) do wcześniej realizowanej inwestycji. W ramach zadania zostanie m.in. zlikwidowany stary przejazd kolejowy. Wartość inwestycji to 777,8 tys. zł, z tego prawie 390 tys. zł pokryje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, tyle samo wniosą razem samorządy Powiatu Olsztyńskiego i gminy Biskupiec.

2. Remont 1-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1441N w gminie Stawiguda, od krajowej 51. Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni i poprawę odwodnienia. Wartość całkowita zadania wynosi około 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie FDS – 1,17 mln zł oraz wkład własny Powiatu i gminy Stawiguda – 1,17 mln zł.

3. Remont drogi powiatowej 1499N w gminie Kolno, od drogi wojewódzkiej 596 do skrzyżowania z powiatową 1624N. Wartość inwestycji: prawie 540 tys. zł, z tego dofinansowanie FDS – prawie 270 tys. zł, wkład własny Powiatu i gminy Kolno – też blisko 270 tys. zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś – Bartąg. To drugi etap inwestycji ubiegłorocznej, obejmie odcinek do połączenia z już realizowaną przebudową ulicy Gietrzwałdzkiej. Zadanie obejmuje pełną przebudowę drogi wraz z jej poszerzeniem, poprawą odwodnienia i przebudową przystanków autobusowych. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy otrzymają nowy dojazd do węzła na drodze S51 w Tomaszkowie. Wartość zadania: 1,22 mln zł, w tym FDS - 612,6 tys. zł, drugie tyle wnosi po połowie Powiat i gmina Stawiguda.