Umowa na remont drogi

W środę 13 marca br. wójt gminy Jonkowo Wojciech Giecko podpisał z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na modernizację drogi Mątki - Wilimowo.

Gmina Jonkowo złożyła wiosek i otrzymała dofinansowanie w operacjach typu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Jonkowo jako jedyna otrzymała maksymalne dofinansowanie w wysokości 3 mln zł, dzięki czemu zmodernizowana zostanie droga gmina Mątki-Wilimowo. Całkowity koszt modernizacji tej drogi zamknie się kwotą ok. 5 mln zł. Rozpoczęcie prac planowane jest na jesień 2019r.

foto: Gmina Jonkowo