Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. Raport

27.05.2021
Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na koniec lipca 2020 r. liczba obiektów noclegowych oraz miejsc noclegowych była mniejsza niż w takim samym okresie poprzedniego roku. Zmniejszyła się także liczba turystów korzystających z obiektów, jak i udzielonych noclegów, co wpłynęło na spadek stopnia wykorzystania miejsc noclegowych. Znacznie mniejsze niż rok wcześniej było także zainteresowanie ze strony turystów zagranicznych. Ograniczenie ruchu turystycznego było niewątpliwym następstwem pojawienia się wirusa SARS-CoV-2, który wpłynął na funkcjonowanie sektora turystycznego we wszystkich krajach. Szczegółowy raport w pdf.