Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie

29.03.2018

EFRR_poziom_polskie_kolor


W  środę 28 marca 2018 r. władze Powiatu podpisały wartą ponad 1,8 mln zł umowę z firmą Remonty Budowlane Piotr Krzemiński, która wykona w 2018 r. roboty budowlane w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W ramach robót termomodernizacyjnych przewidzianych do wykonania są m. in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji budynku, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW. 


Termin wykonania robót – do 15 listopada 2018 r.