Telefony alarmowe

Dyżurny Miasta i Powiatu Olsztyńskiego

 • 112
 • 89 522 81 12
 • 89 522 24 11
 • Fax. 89 522 24 10

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Straż Miejska

 • 986 (Olsztyn)
 • Biskupiec – 89 715 01 19
 • Olsztynek – 89 519 54 88 lub 89 519 54 63
 • Barczewo – 89 514 83 46

Pogotowie Energetyczne – 991

Pogotowie Gazowe – 992

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne – 994

TELEFONY INFORMACYJNE:

 • Biuro numerów TP – 118 913
 • Informacja miejska TP – 94 91
 • Informacja PKP – 94 36 oraz 89 538 58 11
 • Informacja PKS – 89 539 17 76
 • Informacja Turystyczna – 89 535 35 65
 • Informacja Medyczna – 89 527 68 10

Służby, Inspekcje, Straże

Nazwa jednostki Adres Kierujący jednostką Tel., fax, e-mail
Teren działania Regon
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kasprowicza 1,
10-219 Olsztyn
Edward Jacek Siarkiewicz
Tel. (89) 534 91 06
pinb@powiat-olsztynski.pl
Obszar Powiatu Olsztyńskiego NIP 739-307-75-16
Regon 510824628-00017
Komenda Miejska Policji w Olsztynie 10-950 Olsztyn
ul. Partyzantów 23
mł. insp. Stanisław Moroz Tel. 522 33 30
komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl
Powiat Olsztyński
Miasto Olsztyn
NIP 739-280-18-90
Regon 510640740
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 10-045 Olsztyn ul.Niepodległości  16 bryg. Jarosław Gryciuk Tel./Fax
+48 89 535-30-05,
Powiat Olsztyński
Miasto Olsztyn
NIP 739-29-63-279
Regon 510750433
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 16
Teresa Parys Tel. 527-43-10
Fax 527-43-10
Teren całego powiatu ziemskiego i grodzkiego NIP 739-289-57-67
Regon 000594519
Powiatowy Inspektorat  Weterynarii 10-404 Olsztyn
ul. Lubelska 16
dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska Tel. 533-14-11
Fax 539-91-58
Teren całego powiatu, miasto Olsztyn NIP 739-297-24-62
Regon 510750670