Szpital na miarę XXI wieku

03.04.2024

Ostatnie lata to silny rozwój biskupieckiego szpitala. Nowe inwestycje, innowacyjne zabiegi i stała praca nad świadczeniem najwyższej jakości usług medycznych – to tylko niektóre z wielu działań podejmowanych przez dyrekcję placówki i samorząd Powiatu Olsztyńskiego.

Na początek dobra wiadomość dla pacjentów. W Szpitalu Powiatowym w Biskupcu będzie nowy rezonans magnetyczny. To urządzenie to niezwykła precyzja i gwarancja szerokiej diagnostyki. Dzięki dedykowanym cewkom i specjalistycznemu oprogramowaniu będzie można wykonywać badania, dzięki którym uwidocznione zostaną narządy niewidoczne w tomografii komputerowej lub na klasycznym zdjęciu RTG, bądź badaniu USG. W biskupieckiej pracowni zainstalowany zostanie aparat RM firmy GE Healthcare, model SIgna Explorer 1.5T. 

 

Rezonans w powiecie

– W pomieszczeniach,  w których mieściła się m.in. biblioteka, magazyny i archiwum, trwa właśnie remont. Powstanie tu pracownia rezonansu magnetycznego – sala z aparaturą, sterownią, maszynownia, punkt pielęgniarki. Będzie też rejestracja i poczekalnia, gabinet lekarski, szatnia, toaleta dla pacjentów. Łączna powierzchnia pracowni to ponad 150 metrów kwadratowych – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Nowa pracownia jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i brak dostępności do specjalistycznych badań. Na początku korzystać z niej będą pacjenci szpitala, z czasem wszyscy pacjenci w ramach NFZ – również mieszkańcy ościennych gmin i powiatów.

– Rezonans magnetyczny w szpitalu pozwoli na szybszą diagnozę pacjenta, co w efekcie skróci czas jego leczenia. To też lepsza jakość opieki medycznej naszego ośrodka, podniesienie standardów szpitala. Nie będzie trzeba już wozić hospitalizowanych pacjentów do Olsztyna, zostaną oni zdiagnozowani na miejscu – przekonuje Marta Maciejewska, dyrektor Szpitala Powiatowego w Biskupcu. – Pracownia szczególne znaczenie będzie miała dla pacjentów oddziału neurologii, gdyż pozwoli na dalszy rozwój tzw. neurologii specjalistycznej. Dzięki jej uruchomieniu oraz pozyskaniu w ostatnim czasie dodatkowej kadry medycznej tego oddziału możemy wejść na kolejny, wyższy poziom diagnostyki i leczenia. Powstaną również dodatkowe miejsca pracy – dla pielęgniarek, techników RTG czy lekarzy.

Uruchomienie pracowni rezonansu jest możliwe dzięki nawiązaniu przez szpital współpracy z firmą Aura Medic, która prowadzić będzie pracownię. Dzięki zawartym umowom szpital zyskuje dostęp do zaawansowanych, nowoczesnych technik diagnostycznych na miejscu, a utworzenie pracowni jest dla placówki bezkosztowe, ponieważ kwota 5 mln zł – koszt przygotowania pomieszczeń i zainstalowania rezonansu, a następnie prowadzenia pracowni – spoczywa na firmie Aura Medic.

Pracownia rezonansu to kolejny krok, po modernizacji pracowni tomografii komputerowej oraz pracowni RTG, do zapewnienia mieszkańcom znacznie lepszego dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych na miejscu – w jednej, powiatowej placówce. W dalszych planach jest modernizacja też pracowni USG.

Remonty i nowe sprzęt

To nie jedyna inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. Nowe oblicza otrzymały już pomieszczenia działu fizjoterapii, przygotowano dodatkowe również pomieszczenia przeznaczone do ćwiczeń dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, zmodernizowano i doposażono poradnie chirurgii urazowo -ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej. Teraz remontowane są kolejne sale – m.in. pracownia diagnostyki kardiologicznej. 

– Rehabilitacja kardiologiczna stanowi ważne działanie w leczeniu chorych, którzy doświadczyli m.in. zawału serca. Adresowana jest również do pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych. Szpital kilka lat temu nawiązał współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym oraz Szpitalem Uniwersyteckim w Olsztynie i wspólnie placówki realizują Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca. Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu KOS-Zawał, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę – od diagnostyki, poprzez leczenie szpitalne aż po rehabilitację. Szczególnie cieszy nas fakt, że dane z NFZ jednoznacznie pokazują, że opieka nad pacjentami w tym programie zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca – opowiada dyrektor M. Maciejewska.

W biskupieckim szpitalu przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu można stosować u pacjenta kontrolę treningu, z pełnym szczegółowym monitoringiem parametrów życiowych. W systemie zapisują się wszystkie istotne informacje, takie jak: tętno, EKG, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem oraz poziom intensywności wysiłku. Jeden komputer jest w stanie monitorować do 24 pacjentów podczas treningów. Jest to kolejny zaawansowany technologicznie sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przez placówkę dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej oraz samorządów: Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Biskupiec.

Opieka nad pacjentami kardiologicznymi w szpitalu w Biskupcu to nie tylko rehabilitacja. W 2023 roku rozpoczęto tu realizację nowych procedur diagnostycznych na oddziale chorób wewnętrznych i kardiologii. Oddział dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej został doposażony w nowoczesną sondę USG do wykonywania przezprzełykowego echa serca. Urządzenie wpłynie na skuteczność i szybkość wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, zwiększając szansę chorego na powrót do zdrowia. Natomiast dzięki wsparciu Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” zakupiono specjalistyczną głowicę do USG dla oddziału pediatrii i alergologii, dzięki czemu możliwa jest diagnostyka chorób układu krążenia u dzieci. Te świadczenia są nowością w biskupieckim szpitalu, a zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże. Również nowoczesny aparat USG w tym oddziale jest nowością. Został on pozyskany z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Szpital na początku 2024 roku zrealizował projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu placówka stała się bardziej przyjazna pacjentkom z dysfunkcjami narządu ruchu oraz ze znacznym stopniem nadwagi, które korzystają ze świadczeń poradni ginekologiczno-położniczej i oddziału ginekologicznego. Dzięki uzyskanej dotacji zakupiono sprzęt medyczny i wyposażenie. Ośrodek może też liczyć na pomoc lokalnego biznesu. Firma Egger wkrótce przekaże panele, które trafią do jednej z pracowni.

Recepta na ból

Kolejna nowość to leczenie przewlekłych zespołów bólowych za pomocą zabiegu termolezji, czyli przy użyciu generatora fal radiowych. To małoinwazyjna technika operacyjna stosowana głównie w leczeniu zespołów bólowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Zabieg z dużą efektywnością stosowany jest w terapii przewlekłego bólu w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.

— Te zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym na sali operacyjnej wyposażonej w odpowiedniej jakości aparaturę medyczną — są więc całkowicie bezbolesne. Pobyt pacjenta w szpitalu ograniczony jest do absolutnego minimum. Zazwyczaj obejmuje dwie do trzech godzin. Pobyt na sali operacyjnej waha się do 30 minut. Świadczenie wykonywane będzie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – jest więc ono bezpłatne dla naszych pacjentów – dodaje dyrektorka szpitala.

Dyrekcja nie spoczywa na laurach. Szpital rozpoczyna właśnie kolejne, duże i bardzo ważne zadanie polegające na przystosowaniu wszystkich jego budynków do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Koszt całej inwestycji to 2 miliony złotych, z czego ok. 1,5 mln zł szpital pozyskał z budżetu państwa.

Dobre Miasto z szansą na sprzęt

Perspektywy rozwoju nie omijają też drugiego powiatowego ośrodka – Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Właśnie do użytku oddano tu nową pracownię endoskopii, a już są plany na kolejne usługi medyczne, związane przede wszystkim z przejętym właśnie barczewskim Centrum Pomocy Maltańskiej, które już jako Centrum Świadczeń Zdrowotnych ZZOZ Dobrym Mieście ma w planach rozszerzenia oferty placówki o nowe świadczenia (w najbliższych planach jest laboratorium i pracownia RTG). To z kolei powinno podnieść standard opieki medycznej w Barczewie i powiecie.

– Z prezesem firmy Aura Medic rozmawialiśmy także o możliwości wybudowania nowej pracowni tomografii komputerowej w Dobrym Mieście. Stwierdził, że to jest dobry pomysł i pochyli się nad tą propozycją, więc jest duża szansa, że pacjenci w Dobrym Mieście z tomografu będą mogli za jakiś czas korzystać – mówi starosta Andrzej Abako.

Monika Nowakowska