Sznarbach upamiętniony

165. rocznica urodzin i jednocześnie 95. rocznica śmierci Sylwestra Antoniego Sznarbacha były okazją do uczczenia pamięci o wybitnym Warmiaku.

Sylwester Antoni Sznarbach był malarzem, uczniem samego Jana Matejki, poetą, publicystą, działaczem społecznym i bojownikiem o wolność i polskość Warmii i Mazur. Związany był z Biskupcem i tutaj także został pochowany. O jego dokonaniach dowiadujemy się głównie ze szkicu pióra Hieronima Skurpskiego. Urodził się w 1854 roku w Sząbruku, w powiecie olsztyńskim. Już jako dziecko odznaczał się zdolnościami malarskimi. Kształcił się m.in. na Akademiach Sztuk Pięknych w Monachium i w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem mistrza Jana Matejki. Przez jakiś czas przebywał w Dreźnie, później mieszkał w Berlinie, zawsze jednak interesował się sprawami Polski i ukochanej Warmii. Malarz wykonał szereg olejnych obrazów, jak: „Turczynka”, „Arab”, „Dziewczę z koszykiem”, „Na cmentarzu” i inne. Wszystkie one zginęły niestety podczas II Wojny Światowej, za wyjątkiem dwóch portretów: Andrzeja Samulowskiego i księdza Jana Kensbocka. Znajdują się one w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Czuł się bardzo związany z Warmią, a swe obrazy często podpisywał jako „Sznarbach z Warmii”. Sznarbach pisał także wiersze. Kilka z nich trafiły do antologii poetyckiej wydanej przez innego Warmiaka – Augustyna Steffena, od tytułem „Nasi poeci”. Jego wiersze oraz artykuły publicystyczne przesiąknięte były patriotyzmem. Swoje teksty jako korespondent umieszczał w „Dzienniku Berlińskim” i „Gazecie Olsztyńskiej. Wzywał w nich rodaków mieszkających w Niemczech do trwania przy polskości. W czasie I Wojny Światowej zamieszkał u swojej siostry w Rzecku. Kontynuował tutaj swą działalność narodową przez którą był szykanowany i więziony przez pół roku w Biskupcu przez władze niemieckie. To go jednak nie złamało. W czasie plebiscytu w 1920 roku działał jako przedstawiciel ludności polskiej przy międzynarodowej komisji plebiscytowej na powiat reszelski. Sylwester Antoni Sznarbach zmarł 10 sierpnia 1924 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Biskupcu.

9 sierpnia na Placu Wolności nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Sylwestrowi Antoniemu Sznarbachowi. Została ona ufundowana przez mieszkańców Biskupca. Zbiórkę na tablicę, którą prowadzili biskupieccy harcerze zainicjował druh Krzysztof Kowalski. Symbolicznego odsłonięcia dokonał burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i dyrektor CKTiS Wojciech Hubacz. Na Placu Wolności nie zabrakło warmińskich pieśni i wspólnego odśpiewania hymnu „O Warmio moja miła”. Jest to już czwarta tablica upamiętniająca wybitne postaci związane z Biskupcem. Wcześniej uczczono nimi Ignacego Pietraszewskiego, Jana Liszewskiego oraz Ireneusza Iredyńskiego. Wszystkie pamiątkowe tablice, wkrótce trafią na miejsce pamięci tworzone w rewitalizowanym parku przy ul. Dworcowej.

 

fot. Gmina Biskupiec