Szkolenie dla klubów sportowych - KLUB 2019 MSiT

30.01.2019
Zapraszamy we wtorek 5 lutego 2019r. o godz. 17:00 na szkolenie z zakresu przygotowania wniosków w Programie KLUB 2019 MSiT.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

 

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

  3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

  4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

  5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie

  6. upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.


Szkolenie jest bezpłatne, szczegóły dostępne w załączniku poniżej.

Zaproszenie - plik PDF

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - DOC