Szef Konwentu Powiatów wybrany

12.01.2015
Wacław Strażewicz, starosta giżycki będzie przewodniczył Konwentowi Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak zdecydowali starostowie z 19. powiatów podczas pierwszego po wyborach posiedzenia konwentu. W trakcie spotkania samorządowcy wybrali również trzech wiceprzewodniczących.

Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie 7 stycznia. Pierwszym punktem programu był wybór przewodniczącego. Na stanowisko to rekomendowani zostali Jan Harhaj, starosta lidzbarski i Wacław Strażewicz, starosta giżycki. W głosowaniu tajnym, w stosunku głosów dziesięć do dziewięciu, wygrał starosta giżycki.

Zgromadzeni wybrali również ze swojego grona trzech wiceprzewodniczących: Małgorzatę Chyziak, starostę olsztyńskiego, Leszka Dziąga, starostę braniewskiego oraz Zbigniewa Ziejewskiego, starostę nowomiejskiego.

Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentuje interesy należących do niego samorządów. Pełni również rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich. Może przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji w sprawach związanych z celami statutowymi Związku.

Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie się odbywał co dwa miesiące. Jako miejsce spotkań wyznaczono salę sesyjną olsztyńskiego starostwa.