Święto Konstytucji w Dobrym Mieście

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza na rocznicowe obchody święta pierwszej w Europie spisanej, nowoczesnej konstytucji, uchwalonej 3 maja 1791 roku przez Sejm Rzeczypospolitej.
W programie m.in. patriotyczne pieśni Chóru Concordia w aranżacjach i pod kierunkiem Andrzeja Ilkiewicza, a także fragmenty publicystyki doby stanisławowskiej Do Prześwietnej Deputacji dla ułożenia projektu konstytucji rządu polskiego od sejmu wyznaczonej,  odczytane przez grupę teatralną Pallicho pod kierunkiem Marty Wodyńskiej.

3 maja 2015, godz. 18:00, Salon Artystyczny CKB, ul. Górna 1a w Dobrym Mieście
Bezpłatne zaproszenia do odebrania w sekretariacie CKB, ul. Górna 1a. w godzinach 9:00 - 17:00