Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

15.10.2015
Anna Spakowska, uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dobrym Mieście z rąk premier Ewy Kopacz odebrała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła 14 października w kancelarii premiera w Warszawie w ramach centralnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. - To duży zaszczyt i wyróżnienie dla naszej szkoły - mówi dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Wonia, który towarzyszył zdolnej stypendystce. - Stypendium przyznawane jest w danym roku szkolnym. Może się o nie ubiegać uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole lub ma najwyższe wyniki w jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Anna Spakowska uzyskała średnią ocen 5,18.

W trakcie uroczystości nie zabrakło gratulacji dla stypendystów oraz życzeń dla wszystkich pracowników oświaty, które złożyły premier Ewa Kopacz i szefowa resortu edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.