Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Klaudia Kośnik, Aleksandra Tkacz i Damian Kutrasiewicz zostali stypendystami premiera.

Ponad 150 najlepszych uczniów szkół średnich z Warmii i Mazur w roku szkolnym 2018/2019 otrzymywać będzie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy potwierdzające to wsparcie stypendyści odebrali 15 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk wojewody Artura Chojeckiego i wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego.

Każda szkoła z Warmii i Mazur, w której nauczanie kończy się maturą miała prawo przedstawić do stypendium jednego kandydata. Warunek też był jeden – najwyższa średnia ocen w szkole. W Biskupcu stypendium będą otrzymywali: Klaudia Kośnik z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Aleksandra Tkacz z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej i Damian Kutrasiewicz z Technikum w Zespole Szkół. Miesięczna kwota stypendium to nieco ponad 250 zł.

Jak obliczono w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty średnia wojewódzka ocen tegorocznych stypendystów wyniosła 5,46 i była o 0,2 wyższa od analogicznej średniej z poprzedniego roku. 10 spośród wszystkich stypendystów posiada najwyższą z możliwych średnich – 6,0.