Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii - już jest!

02.12.2021

2 grudnia 2021 r. na zamku biskupim w Lidzbarku Warmińskim zawiązane zostało Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii. Chęć przystąpienia doń zadeklarowały 33 samorządy, co oznacza, że jest to największy związek samorządowy w regionie. Na stanowisko przewodniczącego Stowarzyszenia drogą głosowania został wybrany Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Ideą założenia Stowarzyszenia jest wspieranie samorządności lokalnej i regionalnej, a także zrównoważonego gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju jego członków, promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Warmii, koordynacja wspólnych działań promocyjnych Szlaku Świętej Warmii, wspieranie regionalnej współpracy międzynarodowej, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, współpraca z przedsiębiorcami, budowanie zrównoważonego i innowacyjnego sektora turystyki.

Wśród gości uroczystości znaleźli się m.in. senator RP Jerzy Wcisła, wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, a także przedstawiciele Kościoła katolickiego, świata kultury oraz mediów.

Relacja TVP 3 Olsztyn

Relacja Radio Olsztyn