Studium Praktyk Teatralnych

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym.

Program realizowany będzie od listopada 2017 roku do maja 2018 roku, w cyklu zajęć dwie soboty w miesiącu.

„Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera" jest to autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście przy ul. Górnej 1a.

Terminy warsztatów:

25 listopada 2017, 9 grudnia 2017,  13 i 27 stycznia 2018, 10, 24 lutego 2018, 10 i 24 marca 2018,   14 i 28 kwietnia 2018 oraz  12 i 13 maja 2018 roku.

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A,11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl