Strażacy z Tuławek mają nowy samochód

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła 14 października uroczystości oficjalnego przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tuławki. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział strażacy z wszystkich gminnych jednostek OSP, władze Gmina Dywity, radni, mieszkańcy, a także zaproszeni goście.

Wśród gości znaleźli się m.in. Bożenna Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody, Robert Fliciński, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie, Andrzej Górzyński, komendant miejski PSP w Olsztynie i wicestarosta Andrzej Abako, zastępca prezesa OSP Powiatu Olsztyńskiego. Szczególnie wzruszającym momentem było odwiązanie wstęgi na samochodzie przez Marię Kozioł, wieloletnią sołtys Tuławek. Ponad 30 lat temu, wstęgę ze służącego do tej pory strażakom z Tuławek, Stara 200, zdejmował nieżyjący mąż pani Marii. Komendant miejski PSP w Olsztynie, który jest mieszkańcem Tuławek podziękował wójtowi Jackowi Szydło za wspieranie przez gminę jednostek OSP i wręczył mu oficjalną statuetkę.

– Dziękuję wójtowi za duże, można powiedzieć, wzorowe zaangażowanie i inwestowanie w  systematyczną poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie i liczę, że wkrótce jednostka z Tuławek zostanie wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bo jesteście nam bardzo potrzebni – mówił komendant Andrzej Górzyński.

Do Tuławek trafiło auto na podwoziu Volvo. Samochód ma napęd na cztery koła, zbiornik na wodę o pojemności 3 tysięcy litrów z autopompą, wyciągarkę z przodu i najaśnicę.

– Auto jest piękne i liczę, że będzie nam służyć przez wiele lat z pożytkiem dla bezpieczeństwa mieszkańców - mówi Dariusz Narbutowicz, naczelnik OSP Tuławki.

Koszt zakupu auta to 778 tys. zł, z czego 250 tysięcy dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a 200 tysięcy MSWiA. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gmina Dywity.

– Niech samochód służy Wam jak najdłużej! Choć mam nadzieję, że będzie wyjeżdżał do działań jak najrzadziej – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity.

Tym samym wszystkie cztery jednostki OSP z gminy Dywity mają na wyposażeniu nowe samochody, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się prezentacja samochodu dla mieszkańców. Najbardziej zainteresowana dużym, czerwonym autem była miejscowa młodzież, która chętnie wsiadała do nowego samochodu i podziwiała jego wyposażenie.