Stowarzyszenie "Szlak Świętej Warmii"

Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii to największy związek samorządowy w regionie.

2 grudnia 2021 r. na zamku biskupim w Lidzbarku Warmińskim został podpisany akt założycielski stowarzyszenia, do którego chęć przystąpienia zadeklarowały 33 samorządy. Na stanowisko przewodniczącego Stowarzyszenia został wybrany Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Ideą założenia Stowarzyszenia jest wspieranie samorządności lokalnej i regionalnej, a także zrównoważonego gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju jego członków, promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Warmii, koordynacja wspólnych działań promocyjnych Szlaku Świętej Warmii, wspieranie regionalnej współpracy międzynarodowej, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, współpraca z przedsiębiorcami, budowanie zrównoważonego i innowacyjnego sektora turystyki.

Zawiązanie Stowarzyszenia samorządowców jest następstwem powstania w 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie projektu turystyczno-pielgrzymkowej trasy pod nazwą Szlak Świętej Warmii. Jego koncepcja objęła znane nie tylko w regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego oraz różnymi wydarzeniami o charakterze religijnym, historycznym i legendarnym. Początkowo Szlak miał służyć promocji regionu. Z czasem stał się też rozpoznawalną marką Warmii, jak i marką dla wielu powstających tu produktów.

 

Zajrzyjcie na stronę Stowarzyszenia — stowarzyszenie.szlakswietejwarmii.pl