Stowarzyszenie "Szesnastka"

loga propozycjeStowarzyszenie „Szesnastka” powstało w 2007 roku z inicjatywy senatora i rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszarda Góreckiego. Skupia ludzi chcących lobbować na rzecz wyremontowania i przebudowy drogi krajowej nr 16.

 

 
Członkami Stowarzyszenia jest 20 jednostek samorządowych:
1. Powiat Piski
2. Gmina Orzysz
3. Miasto Osztyn
4. Gmina Miasto Mrągowo
5. Gmina Biskupiec
6. Gmina Miasto Ełk
7. Powiat Ełcki
8. Powiat Mrągowo
9. Gmina Iława
10. Gmina Kisielice
11. Powiat Olsztyński
12. Gmina Ostróda
13. Miasto Ostróda
14. Powiat Ostródzki
15. Gmina Gietrzwałd
16. Gmina Miasto Grudziądz
17. Powiat Grudziądzki
18. Urząd Marszałkowski
19. Gmina i Miasto Mikołajki
20. Gmina Barczewo

Celami Stowarzyszenia są:
1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia,
2) inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej nr 16,
3) koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy ekspresowej  nr 16,
4) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
5) wspieranie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój trasy ekspresowej nr 16,
6) realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej nr 16.

Dane teleadresowe:
Stowarzyszenia „Szesnastka”
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5 (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie)
pokój nr 237, II piętro
tel.: 89 527 71 24