Stowarzyszenie "Szesnastka"

Powiat Olsztyński jest jednym z dwudziestu jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia „Szesnastka”, założonego w 2007 roku.

Cele Stowarzyszenia:
1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia,
2) inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej nr 16,
3) koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy ekspresowej  nr 16,
4) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
5) wspieranie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój trasy ekspresowej nr 16,
6) realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej nr 16.