Stowarzyszenie "Dom Warmiński"

Powiat Olsztyński jest jednym z członków Stowarzyszenia „Dom Warmiński”, założonego w 2006 roku z inicjatywy starostów olsztyńskiego, braniewskiego i lidzbarskiego.

To lokalna organizacja zrzeszająca osoby fizyczne i prawne, w tym samorządy i instytucje, których działalność wpływa na rozwój turystyki na Warmii.

Członkowie Stowarzyszenia angażują się w inicjatywy związane z historią i życiem kulturalnym regionu, tworzeniem oraz znakowaniem pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, promocją zabytków, tworzeniem regionalnych produktów turystycznych itp. Projekty są realizowane ze środków własnych oraz zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskich.

„Dom Warmiński” jest organizatorem konkursu, w którym przyznawany jest tytuł „Przyjaciela Warmii”. Są nim honorowane osoby oraz działania, które podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu i wpływają na jego rozwój, a także na popularyzację regionalnej tożsamości Warmii.