Start projektu "Szyte na miarę..."

27.01.2014
Informacja o rozpoczęciu projektu „Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli z powiatu olsztyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od stycznia 2014 do końca czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym prowadzony jest projekt „Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli z powiatu olsztyńskiego” w ramach którego wsparciem objętych zostanie 28 szkół i 5 przedszkoli z powiatu olsztyńskiego. Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów/wicedyrektorów spójnie z ich potrzebami. Całkowita wartość projektu wynosi 818 913,00 zł.