Starostwo w akcji „Książka dla Kresowiaków”

24.07.2012
Starostwo Powiatowe w Olsztynie postanowiło przyłączyć się do akcji „Książka dla Kresowiaków”, która ma na celu zbiórkę książek dla instytucji polonijnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Chętni mogą przynosić książki do Biura Obsługi Interesanta na parterze starostwa. Akcja potrwa do końca sierpnia.

_

Po udanych zbiórkach książek dla spalonej biblioteki w Kobułtach oraz świetlic wiejskich w powiecie Starostwo Powiatowe postanowiło się przyłączyć do kolejnej akcji książkowej. Chodzi o akcję „Książka dla Kresowiaków”, którą prowadzi Stowarzyszenie „Klub Wspólna Europa”. Jej celem jest zbiórka książek w języku polskim dla instytucji polonijnych na dawnych kresach Rzeczpospolitej (na Litwie, Ukrainie i Białorusi).
- Polacy mieszkający na terenie kresów wschodnich mają bardzo ograniczony, a często utrudniony dostęp do książek w języku polskim – mówi Michał Wypij, przedstawiciel stowarzyszenia „Klub Wspólna Europa”. – Dlatego prosimy o przyłączanie się do akcji i pomoc naszym rodakom na wschodzie.
Książki (beletrystykę, literaturę popularno-naukową, podręczniki szkolne) można przynosić do Biura Obsługi Interesantów na parterze olsztyńskiego starostwa (Plac Bema 5).
- Mieszkańcy powiatu i interesanci starostwa do tej pory podarowali ponad 2,5 tysiąca pozycji spalonej bibliotece w Kobułtach oraz małym placówkom w Warkałach, Świątkach, czy Brąswałdzie, więc liczymy, że wspomogą także Polaków z kresów – mówi Izabela Zawadzka, kierownik BOI w olsztyńskim starostwie, która kieruje akcją.