Stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

25.02.2022
Rada Powiatu w Olsztynie 25 lutego 2022 r. jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Oto treść:

Federacja Rosyjska dokonała kolejnej agresji na niepodległą Ukrainę. Rada Powiatu Olsztyńskiego stanowczo protestuje i potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej wymierzone w niezależność i suwerenność Ukrainy.

Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem dla jej sąsiadów: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii oraz dla Polski.

Rada Powiatu w Olsztynie w pełni popiera stanowcze działania władz państwowych oraz wszystkich sił demokratycznych Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obrony niepodległości Ukrainy.

W imieniu mieszkańców powiatu olsztyńskiego kierujemy do Narodu Ukraińskiego słowa solidarności i wsparcia. Deklarujemy pomoc dla Ukraińców broniących niepodległości swojego państwa.