Stan epidemiologiczny w powiecie na 28.03.2020

28.03.2020
Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 28.03.2020 godz. 8:00. Uwaga! Od dziś zmieniamy formę zapisu informacji o osobach zakażonych. Podajemy więc liczbę ogólną od początku epidemii, a w nawiasie liczbę osób, które (z grona osób zakażonych) wyzdrowiały. W ten sposób chcemy ułatwić Państwu ogląd całej sytuacji i uniknąć rozbieżności w zapisie ze statystykami innych jednostek administracyjnych.

28 marca 2020 statystyka z osobami które wyzdrowiały