Środki na opiekę nad miejscami pamięci i cmentarzami wojennymi

13.11.2020
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabory do programów pn. "Groby i cmentarze wojenne w kraju" (budżet 4,6 mln zł) oraz "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" (budżet 2,3 mln zł), do realizacji w 2021 r. Nabór do programów zakończy się 30 listopada br.

Celem programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju" jest wspieranie opieki nad miejscami miejscami pochówku na terenie RP, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Program "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" ma na celu wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

O dofinansowanie mogą się ubiegać sprawujące opiekę nad miejscami pamięci jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe, a także ich osoby prawne.  Nabór do programów zakończy się 30 listopada br. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada br., będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych z możliwością ich poprawy.

W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa do uzyskania kwota każdego z nich wynosi od 10 tys. zł do 300 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronie MKiDN (kliknij) 

Zdj. pixabay