Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w większości przypadków następuje w przetargu, który poprzedzają wykaz oraz ogłoszenie. W szczególnych przypadkach dopuszczone jest zbycie w trybie bezprzetargowym (np. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich).

Jeżeli masz wybraną nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa lub Powiatu i jesteś zainteresowany jej nabyciem, to napisz do nas wniosek.

Aktualnie sprzedajemy - sprawdź oferty

Jeżeli nie znalazłeś wśród aktualnych ogłoszeń interesujących Ciebie nieruchomości, zapraszamy do kontaktu:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Iwona Orłowska-Mach, starszy inspektor
  Izabela Brzozowska, starszy inspektor
  I piętro, pokój 106, tel. 89 523 28 86 
 • Agnieszka Bazarnik, główny specjalista
  I piętro, pokój 108, tel. 89 521 05 29 
  godziny przyjęć interesantów: 7:00-15:00

Załatw sprawę w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek, który możesz złożyć:

 • w urzędzie
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami — I piętro, pokój nr 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 523 28 08
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:0
 • korespondencyjnie prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • za pośrednictwem ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP)

Ważne informacje

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
 2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
 3. Numer telefonu.
 4. Położenie (miejscowość i gmina), numer i powierzchnia działki do nabycia, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzymy Twój wniosek najszybciej, jak to będzie możliwe. Termin załatwienia sprawy zależy jednak od wielu czynników, m.in. od konieczności:

 • uzyskania zgody wojewody lub Zarządu Powiatu.
 • wykonania wyceny nieruchomości,
 • uzyskania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
 • wywieszenia wykazu nieruchomości na okres 21 dni,
 • wywieszenia ogłoszenia o przetargu na okres 30 dni lub 2 miesięcy,

Umowa sprzedaży zawierana jest notarialnie.