Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

29.05.2015
Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się 27 maja 2015 r.  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent podziękował samorządowcom za współpracę na rzecz małych ojczyzn oraz „tej wielkiej, o której śpiewamy, że nie zginie”. – Ona nie zginie między innymi dzięki Polsce samorządnej, dzięki samorządowcom – podkreślił Bronisław Komorowski. - Samorząd, by móc funkcjonować prawidłowo, musi wrócić do daleko idącej samodzielności, do możliwości rzeczywistego decydowania o tym, jak najlepiej rozwiązywać sprawy obywateli. Musi także wracać do tego, co było fundamentem Polski samorządnej, do oddania obywatelom coraz większego obszaru współdecydowania i współodpowiedzialności.

Prezydent życzył samorządowcom, by świadomie dążyli do zbudowania frontu na rzecz pogłębienia samorządności rozumianej jako zwiększenie roli obywateli. Rekomendował też przygotowany w Kancelarii Prezydenta projekt zmian w przepisach podatkowych, zakładający udział samorządów w PIT.

- Rola samorządów lokalnych rośnie z roku na rok. To dobrze, że na najwyższych szczeblach władzy w kraju to się zauważa i szuka jak najlepszych rozwiązań na rzecz obywateli. Sprawa finansowania powiatów, o której mówił pan prezydent, to poważny  problem i wymaga konkretnych rozwiązań. Zgadzam się z opinią na temat konieczności większego udziału społeczeństwa w decydowaniu o kierunkach działań samorządów. W powiecie olsztyńskim jesteśmy otwarci na sugestie mieszkańców i organizacji pozarządowych. Na podstawie ich głosu i składanych wniosków wypracowujemy najlepsze formy rozwiązania problemów, którymi żyje powiat – podumowała spotkanie Małgorzata Chyziak, starosta  olsztyński.

10KPRP_ 20150527_ERB_884

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP