Spotkanie liderów stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii

20.04.2022

W środę w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się pierwsze robocze spotkanie samorządowych liderów Szlaku Świętej Warmii z powiatu olsztyńskiego. Cel jest jeden – przygotować jak najciekawszą ofertę dla turysty, który przyjedzie odwiedzić nasze tereny.

Szlak Świętej Warmii medialnie już jest wypromowany. Czas na kolejne działania, tym razem gospodarcze. W planach jest wytyczenie szlaku i przygotowanie wokół niego atrakcji dla całych rodzin. Dlatego też na to spotkanie zostali zaproszeni goście, którzy podpowiedzieli, jakie zadania stoją przed liderami. Lidia Wójtowicz, dyrektor  Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego opowiedziała o możliwościach finansowania działań wokół utworzenia infrastruktury  gospodarczo-turystycznej w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Marian Jurak z PTTK przypomniał o zadaniach i celach szlaku turystycznego. Wojciech Szalkiewicz, rzecznik prasowy ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie opowiedział o idei Szlaku Świętej Warmii i jego promocji, a Marcin Galibarczyk, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego rozszerzył ten temat o promocję turystyki regionalnej i referował o kreowaniu rozwoju turystyki, kształtowaniu i promocji produktów turystycznych.

- Dzisiejsze spotkanie koordynatorów Szlaku Świętej Warmii z terenów powiatu olsztyńskiego stanowi ważny punkt wyjściowy do podejmowania kolejnych, już bardziej konkretnych działań. Chcemy dyskutować o pomysłach, mocnych stronach turystycznych gmin, a także o problemach, jakie mogą wynikać z realizacji projektu. Wkrótce odbędą się kolejne spotkania, na które planujemy zaprosić przedstawicieli pozostałych powiatów i gmin warmińskich. My, jako lider projektu, przecieramy szlaki dla pozostałych członków stowarzyszenia – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Zdaniem dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie turystyka powinna się przekładać na rozwój gospodarczy regionu. – Chcemy wypracować rozwiązania pod kątem turystyki i małej przedsiębiorczości. Oprócz promowania Warmii, powinniśmy realizować działania, dzięki którym nasi przedsiębiorcy i nasze gminy będą zarabiać. To w następstwie będzie pozytywnie wpływało na rozwój gospodarczy regionu i zapobiegało odpływowi mieszkańców – wyjaśniał Piotr Zabuski.

Fot. Monika Nowakowska