Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16.11.2021
Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 września 2021 r. przyjął Uchwałę Nr 50/546/21/VI zmieniającą Uchwałę Nr 36/772/18/V z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie. Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie reprezentowała interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego, a także przyczyni się do  wzmocnienia rzecznictwa środowisk seniorskich wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

W skład Rady mogą wejść m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów.

Szczegółowe informacje oraz dokument dostępne są pod adresem: www.warmia.mazury.pl → polityka społeczna → polityka senioralna. Bezpośredni link - prosimy kliknąć.

Zdjęcie: pixabay.com