Specjalne Strefy Ekonomiczne – nowe zasady

03.04.2019
Do tej pory 14 wydzielonych administracyjnie obszarów obejmowały Specjalne Strefy Ekonomiczne i tylko na ich terenie można było otrzymać preferencyjne warunki inwestycji. Oznaczało to, że firmy zainteresowane rozwojem swojego biznesu miały do dyspozycji zaledwie 0,08 % powierzchni kraju, co z kolei zniechęcało do przedsiębiorców do inwestowania i przekładało się na nierówny rozwój kraju.

Zgodnie z nowymi zasadami inwestorzy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez SSE na terenie niemal całej Polski, w tym również m.in. na terenach prywatnych.

Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w naszym województwie mogą uzyskać najwyższą w kraju pomoc publiczną – do 70 %wartości inwestycji. Uzyskanie ulgi podatkowej możliwe jest po spełnieniu dwóch kryteriów:

  • ilościowych – podniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, uzależnionej od stopy bezrobocia w powiecie realizacji nowej inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa;

  • jakościowych – wspierających projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników.


Zwolnienie przydzielane jest na czas określony, dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to okres 15 lat.

Więcej informacji o udzielanym przez W-M SSE wsparciu znaleźć można na stronie internetowej – link.