Spartakiada Drużyn Sanitarnych OC

09.10.2017
Już po raz dwudziesty pierwszy odbyła się Wojewódzka Spartakiada Drużyn Sanitarnych OC, w której udział wzięło 8 drużyn z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentujących powiaty: szczycieński, braniewski, olsztyński, ostródzki, nidzicki, kętrzyński, olecki i miasto Olsztyn.

Podobnie jak w poprzednich latach, po uroczystym otwarciu zawodów uczestnicy najpierw przystąpili do rozwiązania testów teoretycznych. Wyniki pokazały, że na Spartakiadzie nie ma osób przypadkowych i każdy z obecnych posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Umiejętności startujących sprawdzono na pięciu zróżnicowanych stacjach urazowych, które symulowały sytuacje, z jakimi na co dzień mogą spotkać się osoby niosące pomoc. Poziom zawodów był bardzo wysoki, o poszczególnych miejscach zadecydowały pojedyncze punkty. Puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez wojewodę warmińsko-mazurskiego - Artura Chojeckiego trafiły do trzech najlepszych drużyn.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca powiat braniewski, drugie przypadło drużynie z Dobrego Miasta, która reprezentowała powiat olsztyński. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna reprezentująca miasto Olsztyn.

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności ratowników OC w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz upowszechnianie idei systemu ochrony ludności w zakresie samoobrony.